Nội dung trên GIẢM GIÁ XL được xây dựng bởi đội ngũ GIAMGIAXL Team. Chúng tôi là những người trẻ tuổi và năng động, biên dịch các tin tức từ những báo uy tín của nước ngoài sang Tiếng Việt và đăng tải lên, hoặc tự tổng hợp các bài viết chia sẽ kiến thức, thông tin, thông qua những nguồn tin nhất định.