Chính sách bảo mật 1
Posted by AdminXL
Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc chu đáo chính sách bảo mật: chính sách này diễn tả các thông báo cá nhân mà GIAMGIAXL thu thập được và phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin này để. 1. Thu thập thông báo […]

Continue Reading
Điều khoản sử dụng 2
Posted by AdminXL
Điều khoản sử dụng

1. Chấp thuận các Điều khoản tiêu dùng Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản tiêu dùng”) quy định việc truy nã cập và dùng những dịch vụ, thông tin từ GIAMGIAXL.COM. Bằng […]

Continue Reading